El ile Bağlama Çalma (Şelpe) Tekniği Metodu 2

El ile Bağlama Çalma (Şelpe) Tekniği Metodu 2
Aktüel Yayınları, Motif Matbaacılık, İstanbul 2005

Bu kitap yıllara dayalı bir birikimin yansımaları, elde edilen bilgi, bulgu ve deneyimlerin ürünü olarak, temeli birinci cildinde verilen öğretinin, geliştirilmiş devamıdır.

Metot başlıca iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde eser düzenleme mantığı ve yolları, arpej tekniği ve benzeri konuların örneklerle anlatımı, ikinci bölümde ise; çözümleme ve uygulamaya yönelik düzenlemeli ezgiler verilmektedir. Notasyon; metodun birinci cildinde alıştırmalar bölümünde ön adımları verilen ve uygulamalı eserler bölümünde geliştirilen "çoklu düşünce" anlayışının bütünüyle tekamül etmiş şeklidir. Eserler notaya melodi, ritm, nüans ve polifonik (armonik) yapılarıyla birebir yansıtılmıştır.

Repertuar olarak; geleneksel Anadolu ezgileri öncelikli olup, kişisel ürünler de yer almaktadır. Kişisel ürünler içerisinde, ülke müzik dağarcığının özgün parçalarından olan Longa örneklerinin yanında, W. A. Mozart'ın "Alla Turca (Türk Marşı)", L. V. Beethoven'in "Fur Elise" adlı eserleri de bulunmaktadır.