El ile Bağlama Çalma (Şelpe) Tekniği Metodu 1

El ile Bağlama Çalma (Şelpe) Tekniği Metodu 1
Ekin Yayınları Eğitim Serisi : 1, Maket Matbaacılık, İstanbul 2001, 2. Baskı 2002

Bu kitap, yazarın 1989 sonlarında başlayan ve yaklaşık on yıl süren araştırma, inceleme ve deneyimlere dayalı çalışmalarının ürünüdür. Ülke tarihinin konusunda ilk ve tek örneği olan metodun bu cildinde, şelpe (el ile bağlama çalma) tekniğinin bu gün gelinen noktadaki gelişimine bağlı olarak temel kuramlar, düşünce sistematiği, teknik özellikler ve notasyon sistemi öğretilmektedir.

Başlıca üç bölümden olaşan metodun birinci bölümünde genel bilgiler verilmekte, ikinci bölümde tekniğin egzersizlere dayalı üç aşamalı öğretimi yer almaktadır. Üçüncü bölüm ise algılama, çözümleme ve uygulamaya yönelik düzenlemeli eserlerden oluşmaktadır.