Bağlama (Saz) Okulu

Bağlama (Saz) Okulu
Parmak Tekniği (Şelpe) İçin Sistematik Klavuz 1

Bu kitap, Erol Parlak’ın ilk sayısı 2001 (Ekin Yayınları), ikinci sayısı 2005 (Alfa/ Aktüel Yayınları) yıllarında yayımlanan Şelpe Tekniği Metodu adlı eğitim kitapları 1. cildinin Acoustic Music Books tarafından üç dilde arz edilen yeniden düzenlenmiş, geliştirilmiş dünya versiyonudur. Başlıca üç bölümden oluşan kitabın yeni versiyonunda; el tekniğine ait düşünce sistematiği, özgün notasyon, transkripsiyon işaret dili, açıklamalar, alıştırmalar, uygulamalar ve eserler yer almaktadır. Kitap ile birlikte sunulan DVD materyali, öğrenimi destekleyecek nitelikte tasarlanmış olup, kitapta yer alan alıştırma, uygulama ve eserlere ait görüntülü ses kaydını içermektedir.

Bağlama (Saz) Okulu Parmak Tekniği İçin Sistematik Klavuz 1

Bilgi & İletişim:

Pan Yayıncılık Music
Web Site : http://pandukkan.com/

Acoustic Music
Web Site : http://www.acoustic-music-books.de/

Erol Parlak
Web Site : www.erolparlak.com.tr
e.mail : erolparlak36@gmail.com